TIP SLOVA

Font

Cena štampe teksta je 1500 dinara do 100 komada a preko toga svaka odštampana pozivnica se dodatno naplaćuje 10 dinara po komadu. Štampa koverata nije uračunata u cenu i dodatno se naplaćuje kao posebna štampa.

Doštampavanje dodatne količine pozivnica iznosi 500 dinara za ceo tiraž.

Sve prikazane cene pozivnica na našem sajtu ne uključuju cenu štampe.